GODE AFTALER SKABER VÆRDI
PACTUM Advokatfirma er specialiseret i at bistå danske virksomheder med at indgå aftaler med kunder, leverandører, partnere og investorer i ind- og udland.
PACTUMs klienter har nem adgang til professional bistand og en høj succesrate med indgåelse af gode aftaler. PACTUM leverer hurtig og målrettet bistand når og hvor der er behov for det.
KONTAKT

Om PACTUM

Gode aftaler skaber værdi.

PACTUMs historie

2003 PACTUM blev stiftet i 2003 af Søren Holmark.

250 PACTUM har håndteret mere end 500 investeringer.

10 mia. PACTUM’s advokater har håndteret transaktioner på over 10 mia. kr.

90 % Mere end 90 % af omsætningen kommer fra tilbagevendende klienter

Erfaring

Før stiftelsen af PACTUM fungerede Søren Holmark i seks år som advokat i en af Danmarks større industrikoncerner og i denne forbindelse også som husadvokat for en lang række innovative datterselskaber. Før da havde Søren Holmark praktiseret som almindelig advokat i fire år.

Søren Holmark er beskikket advokat af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet. Søren Holmark har møderet for landsretterne.

Vores Ydelser

Blandt PACTUM’s kernekompetencer er:

Vores assistance vedr. erhvervsleje vedrører blandt andet

 • gennemgang og forhandling af erhvervslejekontrakter
 • gennemgang og forhandling om kontrakter vedr. kontorhoteller og lignende
 • ændring af erhvervslejekontrakter
 • regulering af leje
 • opsigelse af erhvervslejekontrakter
 • retssager i forbindelse med opsigelse af erhvervslejekontrakter

Arbejder med udarbejdelse og forhandling af kontrakter omfatter blandt andet:

 • Kontrol af fortrolighedsaftaler/NDA’er.
 • Udarbejdelse af aftaleoplæg angående udvikling/tilpasning af teknologi, licensaftaler og samarbejdsaftaler med private og offentlige forskningsinstitutioner.
 • Investeringsaftaler og ejeraftaler/aktionæroverenskomster mellem iværksættere, offentlige og private investeringsfonde samt business angels.
 • Gennemgang af kontraktoplæg fra danske og udenlandske forretningsforbindelser.
 • Konkrete justeringsforslag med særlig opmærksomhed på beskyttelse af klientens immaterielle rettigheder.
 • Kontraktgrundlag til forhandlere som distributører og agenter.

Løsning af andre forefaldende juridiske opgaver særligt for højteknologiske selskaber.

Selskabsretlige ekspeditioner som fx stiftelse, kapitalforhøjelse, konvertible gældsbreve, warrants-/optionsprogrammer og likvidation.

 • Udformning af almindelige salgs- og licensbetingelser til understøttelse af effektive salgsprocesser.
 • Betingelser for webshops, webapplikationer og andre websites
 • Udformning af vilkår for behandling af persondata
 • Indkøbsbetingelser overfor leverandører til sikring af forsyningskæde.

Vores rådgivning inden for ansættelsesret inkluderer blandt andet:

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, ansættelsesbeviser, og direktørkontrakter.
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Overdragelse af immaterielrettigheder som patenter og ophavsrettigheder fra medarbejdere til virksomheder
 • Indgåelse af overenskomst
 • Forhandling med fagforening
 • Arbejdsmiljøforhold
 • Barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov
 • Ferie
 • Ansættelse af udenlandske medarbejdere, herunder vedr. opholds- og arbejdstilladelser
 • Udarbejdelse af incitamentsordninger som optioner, warrants, og anden aktieløn.
 • Bonusordninger og provisionsordninger for sælgere og andre
 • Opsigelse af medarbejdere
 • Advarsler og bortvisning af medarbejdere.
 • Retssager for virksomheder mod tidligere medarbejdere

Teamet

Udover rådgivning fra Søren Holmark tilbyder PACTUM rådgivning fra Jens-Christian Jensen

Søren Holmark


Før stiftelsen af PACTUM fungerede Søren Holmark i seks år som advokat i en af Danmarks større industrikoncerner og i denne forbindelse også som husadvokat for en lang række innovative datterselskaber. Før da havde Søren Holmark praktiseret som almindelig advokat i fire år. Søren Holmark er også en af stifterne bag ePact, som udgiver en applikation til underskrivelse med NemID.

Søren Holmark blev født i 1968, blev beskikket advokat i 1996 og har møderet for landsretten.

+45 4014 3224

sh@pactum.dk

sorenholmark

Søren Holmark

Jens-Christian Jensen


Jens-Christian Jensen har arbejdet med venturekapital i 15 år og er også medstifter af virksomheden eLov, som udgiver en juridisk database.
Hos PACTUM arbejder Jens-Christian Jensen med selskabsret, virksomhedsoverdragelser, erhvervsleje, ansættelsesret og immaterialret. Jens-Christian Jensen er også medstifter af ePact, en applikation til underskrivelse med NemID.

Jens-Christian Jensen blev født i 1976, blev beskikket advokat i 2006 og deponerede sin beskikkelse i 2022.

+45 2579 4747

jcj@pactum.dk

jens-christianjensen

Jens-Christian Jensen

KONTAKT

Tak for din interesse. Vi vil meget gerne høre fra dig.